In deze aflevering behandelen we (de) vier uitgangspunten van ons rechtssysteem. Uitgangspunten waarmee u kunt onderbouwen wat u eigenlijk al op uw klompen aanvoelt: wat recht is en wat niet. "Ik, de burger, weet wat recht is" is een videoserie gemaakt door Caroline...