Stemverklaring

#08

B
E
Wat is een stemverklaring en waarom?

Wat is een stemverklaring?

Deze stemverklaring is een toelichting wat je stem inhoudt, namelijk dat die gekozene alleen bevoegdheid geeft binnen grenzen mandaat.

Waarom een stemverklaring?

Kamerleden en andere politici denken nogal eens: de mensen hebben op mij gestemd, dus dan mag ik nu alles besluiten. Dat is niet zo. Als je stemt op iemand dan geef je niet je hele hebben en houden uit handen, maar je geeft degene op wie je stemt een opdracht (mandaat) om namens jou een aantal dingen te regelen.

Je kan alleen opdracht geven om jou te vertegenwoordigen (mandaat) voor zaken die je zelf zou kunnen doen. Het is dus niet zo dat als jij op iemand stemt, iemand mandaat geeft, diegene opeens meer of anders zou mogen dan wat je zelf zou mogen doen.

Als u het huis van een ander niet mag afpakken, kunt u niet door op iemand te stemmen, de gekozene opeens wél die bevoegdheid geven om dat te doen. Net zo min als u tegen uw buurman kunt zeggen: Hé, ik kan dat huis niet zomaar afpakken, maar als ik jou nog machtig (mandateer) om dat te doen, doe jij het dan even namens mij? Dan delen we de opbrengst en zijn we allebei blij. In het tweede geval zegt u: maar dat zou absurd zijn. Inderdaad, maar in het eerste geval is het dat net zo goed.

Dit laatste lijken zowel kiezer als gekozene vergeten te zijn: dat gekozen worden of in de regering zitten, geen nieuwe bevoegdheid schept. Het betekent meer in het bijzonder dat je niet maar alles kan gaan zitten doen waar je zin in hebt en wat in je hoofd maar opkomt.

Netjes en zuinig en voor de Nederlanders op de winkel passen. Dat mag want daarvoor heb je als vertegenwoordiger mandaat. Dat, maar niet meer dan dat. De stemverklaring dient om de vertegenwoordigers aan dat simpele feit te herinneren.

Geachte heer, mevrouw,

Op 22 november ga ik stemmen. Mijn stem is echter geen blanco volmacht en kan dat ook niet zijn. Mijn bevoegdheden als mens en burger bepalen de grenzen van het mandaat dat ik u als gekozen vertegenwoordiger kan geven en daarmee de grenzen van uw mandaat. En dat van de overheid derhalve. Een mandaat dat u als ingetrokken dient te beschouwen bij overschrijding daarvan [1].

Binnen de grenzen van die beperkingen en die voorwaarden maak ik een keuze op 22 november. Vat die keuze niet op als toestemming voor al wat u in uw functie doet, want zo is die uitdrukkelijk en als hier bevestigd, niet bedoeld noch gegeven. Waarvan akte!

UW NAAM

 

[1] grondslagen: https://ikdeburger.nl/grondslagen/

 

Ik deel

Stemverklaring

Stemverklaring

3,009 handtekeningen
BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.
3

Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: bericht politici over uw stemverklaring

Email de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal

  • Gebruikt u webmail? Gebruik dan uw telefoon.
  • Laat het ikdeburger.nl email adres in de BCC staan. Dit is uw onafhankelijk bewijs dat er een email is verstuurd.
  • BELANGRIJK: teken de verklaring met uw naam. Vervang dus onder aan de brief UW NAAM met uw eigen naam.

 

  • Krijgt u foutmeldingen tijdens het versturen? U mag dan waarschijnlijk een beperkt aantal email addressen per keer versturen. Wij hebben de lange lijst opgesplitst in 7 emails met elk maximaal 35 adressen. Zorg dat tussen elk email minimaal 5 minuten zit.
  • Klik op de links om elk email te openen: Email1  – Email2Email3Email4Email5Email6Email7

Informeer alle partijen via X

Helaas hebben veel partijen geen email adres, en wijzen burgers naar formulieren of social media. Indien u over een X account beschikt kunt u daarnaast ook alle partijen informeren. Klik op onderstaand bericht, het wordt geopend in X. U moet het bericht zelf versturen.

Oproep

Indien uw email of berichten op social media beantwoord worden dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op info@ikdeburger.nl

3

Lees de grondslagen

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor”

Abraham Kuyper

IkDeBurger.nl is hét platform waar u de overheid corrigeert

(C) 2023 – Ik, de Burger | Gemaakt door burgers, voor burgers.