Ik de Burger verklaring voor recht

Ik de Burger verklaring voor recht

Ik, de Burger, verklaring voor recht #03A B E Uitleg Verklaring voor recht De zogenaamde 'Pandemiewet' is inmiddels door ook de Eerste Kamer aanvaard. Ik, de Burger, heeft naar aanleiding daarvan een 'verklaring voor recht' vastgesteld. Uiteraard heeft die niet de...
Ik verbied wijziging wet publieke gezondheid

Ik verbied wijziging wet publieke gezondheid

Ik verbied wijziging Wet Publieke Gezondheid (WPG) 2301-02 Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Geachte heer, mevrouw, Uit de bijna 100 jaar lange wetsgeschiedenis en ook uit de huidige Wet Publieke Gezondheid (WPG) blijkt dat de wetgever zich er...