Ik verbied het kabinet de visserijsector de nek om te draaien

2301-01
De Minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, dhr. P. Adema.

Geachte heer Adema,

Er is €36 miljoen nodig om de visserijsector door de mede door het kabinetsbeleid gekomen moeilijke tijd heen te loodsen. Zeg, €3 ton per (grote) kotter. Er is (door Nederlanders betaald!!) EU geld voor steun aan de vissers beschikbaar.

Het is uw taak als minister om de visserijsector waar nodig te ondersteunen en de voedselvoorziening op peil te houden. Daar betalen wij u voor. Wilt u dat niet, dan had u een ander vak moeten kiezen. U bent er voor ons, door ons, vergeet dat niet.

U schendt met uw niet-handelen en wel-kapotmaken van de visserijsector ook nog eens de eigendomsrechten van de vissers. U trekt macht aan zich die u niet gegeven is, niet door God en niet op grond van ons (kiezers)mandaat. Voor zo ver u denkt dat u daartoe wel mandaat heeft, dan trek ik mijn mandaat bij deze in.

Tot slot en nog maar eens voor alle duidelijkheid: ik verbied u de visserijsector de nek om te draaien, en gebied u tot prompte uitbetaling over te gaan van de door de Nederlanders gefinancierde steun aan die vissers. De omvang van de steunbedragen dient zodanig te zijn dat de bedrijfsvoering rendabel kan worden voortgezet.

Tevens dient u per ommegaande de innovatiebudgetten gereserveerd voor de visserijsector -ook die zijn reeds gefinancierd door de Nederlanders- beschikbaar te maken voor de vissers.

3

Ik onderteken

Ik verbied het kabinet de visserijsector de nek om te draaien

13,589 handtekeningen

BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Ik deel

Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: mail de minister

Klik hier en email uw verbod direct naar de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wij ontvangen graag een kopie van uw email, het adres is reeds ingevuld. U mag dit vanzelfsprekend weghalen.

Let op: controleer voor verzenden altijd of de volledige tekst in uw email staat. Indien dit niet het geval is druk nogmaals op de knop of kopieer/ plak de tekst.

Per post verbieden kan natuurlijk ook: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, T.a.v. Minister Adema, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

3

Opvolging

In navolging van de actie om het Kabinet te verbieden de visserijsector de nek om te draaien is onderstaande brief opgesteld. Deze is op 18 januari 2023 verzonden naar de minister van LNV en in kopie gezonden aan de organisaties waarmee dhr Adema vrijdag rond de tafel gaat, uiteraard voor zover bij ons bekend.

Condoleance bezoek
Condoleance bezoek

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.