Clusterbommen zijn onmenselijk en wreed. Ik verbied het gebruik en het faciliteren ervan.

#04a

Aan de Regering en de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte heer, mevrouw,

Oorlog is verschrikkelijk, hoe je het ook wendt of keert, en aan welke kant in een conflict je ook denkt te staan. Mijn standpunt is dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet de onze is en als Nederland daar al een rol in zou moeten spelen, dat die van vredestichter en onderhandelaar zou moeten zijn. Daarvan is tot op heden geen sprake.

Voor zover je in een oorlogsgebied al kunt spreken van ‘van kwaad tot erger’breekt die fase nu aan in Oekraïne. De door weinigen om zijn hoge moraal en scherp verstand bewonderde huidige president van de VS heeft immers besloten tot de inzet van clusterbommen. Een afzichtelijk wapen dat -ook als de oorlog voorbij zou zijn- nog vele jaren vele burgerslachtoffers zal eisen en hele (landbouw)gebieden ontoegankelijk maakt.

Vanwege de afzichtelijke en langjarige effecten van deze wapens (zie video) is een Verdrag opgesteld  en door Nederland geratificeerd dat het gebruik van dergelijke wapens verbiedt. Onder alle omstandigheden.

Verdrag inzake clustermunitie, Dublin, 30-05-2008:

Artikel 1 van dat verdrag luidt: General obligations and scope of application

 

1 Each State Party undertakes never under any circumstances to:

a) Use cluster munitions;

b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions;

c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.

 

2 Paragraph 1 of this Article applies, mutatis mutandis, to explosive bomblets that are specifically designed to be dispersed or released from dispensers affixed to aircraft.

 

3 This Convention does not apply to mines.

Geen mitsen of maren en ‘soms en misschien’, gewoon: Onder geen enkele omstandigheid zullen de verdragsstaten dergelijke munitie gebruiken of het gebruik ervan faciliteren. Nederland is verdragsstaat en heeft hiervoor getekend. En die handtekening en ratificatie staan en moeten ook blijven staan, ook als in NAVO-verband wel tot deze wrede escalatie wordt besloten.

Ik vraag u dringend om u uit te spreken tegen deze escalatie, deze dreigende misdaad tegen de menselijke waardigheid en die het kabinet te verbieden. Want niemand kan zeggen dit niet geweten te hebben en geen idee te hebben gehad. Wat er dreigt te gebeuren is ons immers verteld zij het op een toon en manier alsof het allemaal maar normaal is wat er gebeurt. Dat is het niet, het is wreed en mensonwaardig.

U heeft geen mandaat voor het inzetten/faciliteren van de inzet van clusterbommen. Voor zover u meent daar wel over te beschikken, dient u dat hierbij als ingetrokken te beschouwen.

Ten overvloede verbied ik u hierbij de inzet van deze wapens op welke manier dan ook – direct of indirect-mogelijk te maken. En gebied u geen oorlogsmisdaden te plegen.

Met vriendelijke groet,

UW NAAM

Ik onderteken

Clusterbommen zijn onmenselijk en wreed. Verbied het gebruik en het faciliteren ervan

7,048 handtekeningen

BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Ik deel

3

Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: mail de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal

Vanwege de afzichtelijke en langjarige effecten van deze wapens is een Verdrag inzake clustermunitie opgesteld en door Nederland geratificeerd. Het gebruik van clustermunitie is onder alle omstandigheden verboden. 

Waar ligt uw grens? Wanneer zegt u NEE? Nederland tekende en ratificeerde het verdrag tegen de inzet van clusterbommen. Door nu aan die inzet mee te werken pleegt het kabinet oorlogsmisdaden. NEE zeggen kan hier:

Klik op onderstaande links om uw verbod via email aan alle de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te versturen. Onderteken het email met uw naam.

Ondersteuning

De knop / link werkt niet, wat nu?
Op de computer werken bovenstaande knoppen/ links soms niet, bijvoorbeeld wanneer er geen email applicatie is geïnstalleerd. Probeer het dan via uw telefoon, dit lost in bijna alle gevallen het probleem op.

Maximaal aantal emails per … minuten?
Sommige providers hebben een maximaal aantal emails dat u binnen een bepaalde tijdsperiode kunt versturen. Bijvoorbeeld 50 per 5 minuten. De enige oplossing is de emails gespreid te versturen.

3

INTERNATIONALE VERSIE

Wij roepen internationaal op tegen het gebruik van verschrikkelijke cluster bommen.  

3

Oproep

Indien leden van de Eerste of Tweede Kamer der Staten Generaal  uw email beantwoord dan horen wij dat graag. U kunt de email doorsturen naar info@ikdeburger.nl

3

Lees de grondslagen

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.