Ik geef geen toestemming om de Central Bank Digital Currency in te voeren

#07
B
E
Central Bank Digital Currency en persoonlijke vrijheid

Wat is de Centrale Bank Digital Currency?

Een CBDC is een door een centrale bank uitgegeven digitale valuta. In tegenstelling tot traditioneel contant geld bestaat een CBDC alleen in digitale vorm en wordt het direct door de centrale bank beheerd en uitgegeven.

Vrijheid

Surveillance en Privacy
Eén van de meest geuite zorgen met betrekking tot de invoering van Central Bank Digital Currencies (CBDC) is het potentiële verlies van financiële privacy. Als alle transacties via een door de centrale bank gecontroleerd systeem gaan, hebben overheden de mogelijkheid om elke financiële transactie van een individu te volgen. Dit kan de deur openen voor een ongekende vorm van surveillance, waarbij overheidsinstanties inzicht kunnen krijgen in de bestedingsgewoonten, donaties, investeringen en andere financiële keuzes van burgers. Hierdoor zou de overheid niet alleen potentieel invasief toezicht kunnen houden, maar ook de mogelijkheid hebben om transacties te censureren of te bevriezen op basis van hun eigen criteria.

Controle over het Monetaire Beleid
Door de directe controle van de centrale bank over de digitale munteenheid kunnen traditionele banken en financiële intermediairs in hun functie en belang worden verminderd. Met een CBDC kan de centrale bank bijvoorbeeld negatieve rentetarieven direct aan consumenten opleggen, wat in een traditioneel financieel systeem moeilijker te implementeren zou zijn. Dit betekent dat spaarders direct kunnen worden beboet voor het aanhouden van geld, wat kan leiden tot gedwongen consumptie of investeringen en zo de persoonlijke vrijheid van keuze beperkt.

Centrale Bank en het Communistisch Manifest
Karl Marx en Friedrich Engels stelden in het Communistisch Manifest voor om de controle over het krediet in handen van de staat te leggen door middel van een nationale bank met staatskapitaal. Hun idee was om het kapitalistische financiële systeem en de macht van private financiële entiteiten te ondermijnen. De invoering van een CBDC zou, hoewel technologisch verschillend van wat Marx en Engels voor ogen hadden, de deur kunnen openen naar een vergelijkbare centralisatie van financiële macht en controle. Hiermee zou het principe van gedecentraliseerde economische besluitvorming, dat essentieel is voor persoonlijke financiële vrijheid, kunnen worden bedreigd.

Samenvattend kan de invoering van een CBDC, ondanks de potentiële voordelen, leiden tot ernstige bedreigingen voor de persoonlijke vrijheid door een verhoogde surveillance, directe controle over financiële keuzes en een mogelijke centralisatie van financiële macht.

Hierbij vraag ik uw aandacht voor mijn bezwaren tegen de invoering van een Central Bank Digital Currency.

De reden daarvoor zijn legio maar hier beperk ik me tot het volgende.

Met de Central Bank Digital Currency (CBDC) wordt de bevoegdheid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de geldhoeveelheid overgedragen, niet naar de plaatselijke banken waarop nog enige controle mogelijk is maar naar een onbereikbaar internationaal niveau.

Die Central Bank Digital Currency (CBDC) is geen ‘geld’ in de klassieke zin des woords, het is een ruilmiddel (currency) zonder voor de burger een zelfstandige mogelijkheid tot waardeopslag. Dit feit op zich is al ernstig genoeg. Daarbij komt dat het een volgende stap is op weg naar de afschaffing van contant geld en daarmee een stap richting volledige controle over de burger. En over de economie als geheel.
U kunt dat mogelijk een aantrekkelijk idee vinden maar ik als burger vind dat niet. Ik geef u dan ook geen toestemming die stap te zetten.

Voeg daarbij de mogelijkheid van een aan die currency te koppelen mogelijkheid van een sociaal genoemd kredietsysteem, en duidelijk is dat met de CBDC de laatste wortels van de vrijheid worden weggekapt. Nederland wordt China aan de Noordzee. De wereld op zijn kop want niet de burger moet controleerbaar zijn voor de overheid, maar de overheid voor en door de burger.

Indien u hieraan meewerkt dan handelt u daarmee zonder toestemming, zonder mandaat. Indien u van mening bent wél over mijn mandaat te beschikken, dan trek ik dat hierbij in.

Hoogachtend,

UW NAAM

Ik geef geen toestemming om de Central Bank Digital Currency in te voeren

Central Bank Digital Currency

19,068 handtekeningen
BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Ik deel

3
Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening: mail de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal
  • Gebruikt u webmail op uw computer? Gebruik dan uw telefoon. 
  • Kunt u slechts een beperkt aantal mensen in één keer mailen? Verdeel het aantal adressen dan over een aantal emails en verstuur het naar bijvoorbeeld 25 mensen per keer – vergeet niet elk email te tekenen met uw naam.
  • Laat het ikdeburger.nl email adres in de BCC staan. Dit is uw onafhankelijk bewijs dat er een email is verstuurd.
  • BELANGRIJK: teken het verbod met uw naam. Vervang dus onder aan de brief UW NAAM met uw eigen naam.
Email de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal
BELANGRIJK: teken het verbod met uw naam. Vervang dus onder aan de brief UW NAAM met uw eigen naam.

Oproep

Indien uw email of berichten op social media beantwoord worden dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken op info@ikdeburger.nl

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor”

Abraham Kuyper

IkDeBurger.nl is hét platform waar u de overheid corrigeert

(C) 2023 – Ik, de Burger | Gemaakt door burgers, voor burgers.