Geen belasting op energie

2212-01

De energiekosten rijzen de pan uit voor iedereen. Bedrijven gaan failliet, burgers zitten in de kou, de overheid incasseert. Iedere maand weer en iedere maand meer, maar blijkbaar nog niet genoeg. Per 1 januari worden de BTW tarieven op energie ook nog eens verhoogd van 9% naar 21%. Dit is onacceptabel. De overheid is namelijk voor ons door ons ingesteld, en niet als tiran boven ons gesteld. Niet de overheid is soeverein, de burger is dat.

Als burger verbied ik de overheid dan ook hierbij om met ingang van 1 januari 2023 nog enige belasting te heffen -hoe ook genaamd- op de leverantie van energie -gas en elektra- aan bedrijven en huishoudens. De betreffende tarieven dienen per die datum op 0 gesteld te worden.

Ik verbied u derhalve nog enige belastingen en heffingen toe te passen en gebied u voor een fatsoenlijke en betaalbare leverantie zorg te dragen.

Indien en voorzover de overheid meent over enig mandaat terzake te beschikken dan dient dit per heden als ingetrokken beschouwd te worden. Iedere belasting op genoemde energie alsook iedere heffing hoe ook genaamd is daarmee -in ieder geval ten aanzien van mij- nietig.

Ik onderteken

BELANGRIJK: U moet uw ondertekening bevestigen. U krijgt daarvoor een email met een link. Houd uw junk/ spam folder in de gaten.

Geen belasting op energie

11,171 handtekeningen
3

Neem uw verantwoordelijkheid na ondertekening

U kunt een brief schrijven naar zowel uw energiebedrijf en de Belastingdienst. Bijgaand twee voorbeeldbrieven.

Of en indien u deze voorbeeldbrieven wilt gebruiken en of u een dergelijke vervolgactie aandurft is aan u om af te wegen.

 

Brief energiebedrijf (mail)

L.S,

Hierbij bericht ik u de door u in rekening gebrachte energieleverantie met ingang van heden netto, dat wil zeggen zonder belastingen en heffingen, aan u te voldoen. Het is om die reden dat ik uw nota’s gaarne per post/mail ontvang en aan u op de gebruikelijke manier zal voldoen. Uw machtiging terzake heb ik inmiddels ingetrokken.

Ik informeerde de Belastingdienst hier reeds over. Een kopie gaat hierbij.

 

Brief Belastingdienst

Let op: u voegt naast de brief aan de energieleverancier tevens het door u ondertekende verbod toe. Het adres van de Belastingdienst voor “Belastingen op milieugrondslag” kunt u hier vinden.

 

L.S.

Bijgaand doe ik u het verbod om nog enige belasting hoe ook genaamd te heffen op mijn energienota. Een kopie van het terzake uitgevaardigde verbod gaat hierbij, alsook een kopie van mijn brief van heden aan mijn energieleverancier.

Indien u desondanks tot heffing bij mij overgaat, dient u dit bericht als bezwaarschrift aan te merken.

Vertrouwend u hiermede genoegzaam te hebben geïnformeerd.

3

Antwoord belastingdienst

In het schrijven van de belastingdienst zegt zij dat de Energiemaatschappij de belastingplichtige is. U kunt de energiebelasting dus inhouden op de energierekening.

Eerst automatische incasso stoppen, dan uitrekenen wat het netto bedrag is en dat aan het energiebedrijf betalen.

Indien u een dergelijke vervolgactie aandurft is aan u om af te wegen.

 

3

Ik, de Burger, verbied

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.