Privacyverklaring

 

Ik, de Burger is een volledig onafhankelijk initiatief van burgers die vanuit hun expertisegebied “de plichtvergeten burger” van de benodige spierkracht voorziet en aanzet tot eigen initiatief. 

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw recht op privacy op onze website en voor onze bedrijfsvoering en wat we wel en niet vastleggen.

IK, DE BURGER verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Niet alleen omdat het niet nodig is, maar ook om mensen die met ons in contact treden te beschermen.

Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

• We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens.
• Indien het gebruiksdoel het mogelijk maakt en dat technisch kan encrypten we de gegevens.
• Kwesties verbieden of gebieden kan anoniem.
• We verwerken gegevens binnen de kaders van de vigerende privacywetgeving.
• We passen daar waar mogelijk privacy by design en privacy by default toe.
• Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt.

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. We verwerken persoonsgegevens:

• om alerts te versturen inzake nieuwe of lopende activiteiten
• voor het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en acties
• als gegevens worden achtergelaten via webformulieren, zoals een contactformulier
• als ons om advies wordt gevraagd verwerken wij uw contactgegevens en maken wij indien nodig een tijdelijk werkdossier. Eventuele bijzondere persoonsgegevens verwerken wij slechts met uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en vernietigd na afloop van het gebruik.

Beveiliging

IK, DE BURGER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website is gehost bij Vimexx. We kozen voor Vimexx omdat deze provider een sterk trackrecord heeft als het gaat om privacy.

Website

Onze website plaatst wel cookies en we kunnen wel zien of op een specifieke link geklikt wordt. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.
Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes worden getoond, kunt u nog wel third-party cookies van bijvoorbeeld Doubleclick aantreffen. Deze kunnen wij (nog) niet blokkeren. We adviseren u een adblocker te gebruiken. 

Mailinglijsten

Mensen die hun contactgegevens aan ons geven, met een opt-in “houd mij op de hoogte” kunnen per e-mail geïnformeerd worden over onze activiteiten. In iedere e-mail staat hoe de ontvanger zich voor verdere e-mails kan afmelden. Vervolgens zullen wij de gegevens van de persoon in kwestie uit onze systemen verwijderen.

Contact

Als u gebruik maakt van het contactformulier op de website, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: naam en e-mailadres. Overigens is het ook mogelijk om ons via de Contact pagina anoniem een bericht door te geven. In dat geval verwerken wij geen enkel persoonsgegeven.

Delen met anderen

Als u met ons contact hebt, is dat een zaak tussen u en ons. Wij zullen de gegevens van onze relaties dan ook nooit verkopen of weggeven aan derden.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@IkdeBurger.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.
Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dat graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun klachtpagina.

Onze gegevens

Ik, de Burger is een volledig onafhankelijk initiatief van burgers die vanuit hun expertisegebied “de plichtvergeten burger” van de benodige spierkracht voorziet en aanzet tot eigen initiatief.

U kunt ons bereiken via het contact formulier.