Persbericht: Al 4000 burgers verbieden de regering en het parlement om Nederland in een oorlog te betrekken.

feb 1, 2023 | Persbericht

PERSBERICHT

Al 4.000 burgers verbieden de Regering en het Parlement om Nederland en de Nederlanders in een oorlog te betrekken.

Ik, de Burger, het platform waarop u de overheid corrigeert, verbiedt de Regering en de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal wapens en geld te leveren ten behoeve van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De actie leverde binnen 24 uur 3.000 mede-ondertekenaars van het verbod op. En is nu reeds de 4.000 gepasseerd.

De ondertekenaars vinden dat dit niet onze oorlog en niet ons conflict is. Zij verbieden de regering en het parlement om het Nederland en de Nederlanders nog langer in gevaar te brengen door oorlogsverklaringen en/of andere woorden of daden, die Nederland en de Nederlanders tot legitiem oorlogsdoel voor Rusland maken.

Regering noch parlement hebben mandaat om een oorlog te beginnen/uit te lokken of Nederland in een oorlog te verwikkelen.

De ondertekenaars gebieden de Regering en de beide Kamers per onmiddellijk al het nodige te doen om diplomatieke onderhandelingen te beginnen en zowel Rusland als Oekraïne op te roepen over vrede/wapenstilstand te onderhandelen. En Rusland te berichten dat Nederland zich verder neutraal opstelt in deze oorlog die de onze niet is en niet moet worden.

Alle burgers in Nederland wordt opgeroepen het verbod te tekenen en de leden van de Eerste en Tweede Kamer per mail in te lichten over het verbod. Dat kan via IkDeBurger.nl.

Achtergrond Ik, de Burger
Een constatering van dr. Abraham Kuypers inspireerde de initiatiefnemers. “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”.

Rutte citeerde deze constatering in het parlement en bevestigde hiermee dat hij de soevereiniteit van de burger ook kent en erkent. Hij daagde de burger uit te handelen op straffe de dader te zijn van de gepleegde usurpatie door de overheid. Rutte legt de schuld van zijn plichtsverzuim bij de burger. ikdeburger.nl legt die terug waar die hoort: bij de plichtverzuimer zelf.

Ik de Burger is een initiatief van burgers voor burgers met als doel de burger te voorzien van de benodigde kennis om zich te verweren tegen een overheid die buiten het (kiezers) mandaat opereert. De overheid is voor ons, door ons. Niet over ons.

Juridische en spirituele grondslag
Hier kunt u de juridische grondslag achter ikdeburger.nl lezen. De spirituele grondslag vindt u hier.

Einde bericht
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Koen Verhagen 06 22 41 21 80 /info@ikdeburger.nl

Deel dit bericht op social

Persberichten

Burgers verbieden de overheid belastingen op energie te heffen.

Nieuw platform waar burgers de overheid corrigeren lanceert eerste actie. Vandaag lanceert ikdeburger.nl, hét onafhankelijke platform waar burgers de overheid gaan corrigeren. De eerste actie behelst het verbieden van belastingen en heffingen op energie. De komende...

Volg ons

Ik, de Burger, verbied

Belasting op Energie
11164x verboden

Einde visserijsector
13577x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
31047x verboden

Oorlog
14178x verboden

Ik, de Burger, verbied