Persbericht: Nieuwe actie Ik, de Burger, verbied de overheid de eigendomsrechten aan te tasten.

apr 11, 2023 | Persbericht

PERSBERICHT

Nieuwe actie Ik, de Burger, verbied de overheid de eigendomsrechten aan te tasten.

Burgers komen op voor boeren, vissers en zichzelf.

Via Ikdeburger.nl het platform waarop u de overheid corrigeert, kunt u het kabinet, de Regering en het parlement verbieden het eigendomsrecht aan te tasten en de overheid wijzen op haar taak om zorg te dragen voor voldoende goed en veilig voedsel.

In het verbod ligt de nadruk op de eigendomsrechten van boeren en vissers vanwege de urgentie daar en de voedselzekerheid, maar het verbod betreft alle eigendomsrechten van iedereen. Want dat je gelukkig wordt van bezitloos leven, dat moet de overheid maar eerst eens voordoen. Te beginnen door niet voortdurend op de eigendomsrechten van alle burgers inbreuk te maken en die als ‘eigen eigendom’ te beschouwen en zich als een feodaal leenheer jegens burgers en hun eigendommen te gedragen.

Nederlanders hebben een groot belang bij voedselveiligheid en de beschikbaarheid van voldoende voedsel. Boeren en vissers produceren dat voor hen. De overheid is ingevolge artikel 22 van de grondwet verplicht zorg te dragen voor goed en veilig voedsel en dient de boeren en vissers bij hun bedrijfsvoering en bedrijf te steunen en dat bedrijf dus niet onmogelijk te maken.

Echter, de overheid is wel doende dat te doen. Hiermee brengt zij niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar tast ook nog eens actief het bedrijf en de ondernemingsvrijheid van de boeren en vissers aan. Zij maken en maakten ons land in eeuwen tot wat het nu is, vaak al generaties lang. Van vader op zoon, van ouder op kind wordt kennis doorgegeven en gebruikt die niet in één generatie is op te bouwen. Wat weg is, komt niet wederom.

Hiermee wordt niet alleen in de eigendomsrechten (nota bene het meest volledige recht dat er is) getreden, ook haalt de overheid hiermee haar grondwettelijke zorgplicht jegens de hele bevolking onderuit. Willens en wetens en in het volledig besef dat zij dat doet. En zonder enige wettelijke grondslag om dat te doen.

Dit is niet aanvaardbaar, om geen enkele reden. Niet voor de burger en niet voor de burger-boer/visser. Via ikdeburger.nl kunt u het kabinet, regering en parlement, dat dan ook verbieden. En de overheid gebieden de eigendoms- en overige rechten te respecteren en te beschermen van iedereen.

Achtergrond Ik, de Burger
Een constatering van dr. Abraham Kuypers inspireerde de initiatiefnemers. “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”.

Rutte citeerde deze constatering in het parlement en bevestigde hiermee dat hij de soevereiniteit van de burger ook kent en erkent. Hij daagde de burger uit te handelen op straffe de dader te zijn van de gepleegde usurpatie door de overheid. Rutte legt de schuld van zijn plichtsverzuim bij de burger. ikdeburger.nl legt die terug waar die hoort: bij de plichtverzuimer zelf.

Ik de Burger is een initiatief van burgers voor burgers met als doel de burger te voorzien van de benodigde kennis om zich te verweren tegen een overheid die buiten het (kiezers) mandaat opereert. De overheid is voor ons, door ons. Niet over ons.

Juridische en spirituele grondslag
Hier kunt u de juridische grondslag achter ikdeburger.nl lezen. De spirituele grondslag vindt u hier.

Einde bericht

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Koen Verhagen 06 22 41 21 80 /info@ikdeburger.nl

Deel dit bericht op social

Persberichten

Burgers verbieden de overheid belastingen op energie te heffen.

Nieuw platform waar burgers de overheid corrigeren lanceert eerste actie. Vandaag lanceert ikdeburger.nl, hét onafhankelijke platform waar burgers de overheid gaan corrigeren. De eerste actie behelst het verbieden van belastingen en heffingen op energie. De komende...

Volg ons

Ik, de Burger, verbied

Belasting op Energie
11201x verboden

Einde visserijsector
13602x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
31068x verboden

Oorlog
14343x verboden

Ik, de Burger, verbied