Al meer dan 5000 burgers verbieden het kabinet de visserijsector de nek om te draaien.

jan 10, 2023 | Persbericht

PERSBERICHT

Al meer dan 5000 burgers verbieden het kabinet de visserijsector de nek om te draaien.

De op 3 januari gelanceerde actie van Ik, de Burger om het kabinet te verbieden de visserijsector de nek om te draaien heeft al 5.000 verboden opgeleverd. ikdeburger.nl is hét onafhankelijke platform waar burgers de overheid corrigeren.

In de nieuwe actie wordt Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verboden de visserijsector de nek om te draaien en hem geboden wordt de benodigde steunfondsen, die vanuit de EU beschikbaar zijn, per direct op te halen en over te maken aan de getroffen vissers. In totaal is naar schatting vooralsnog ca. €36 miljoen aan steun benodigd om de sector overeind te houden. In andere EU-landen wordt de visserijsector wel overeind gehouden met EU steun.

 

 

Te schrijnender nu er miljarden aan overheidsuitgaven worden gedaan die hetzij niet verantwoord worden (2021: ca 19 miljard algemene bestedingen en de overbekende 5 miljard in het kader van Volksgezondheid [1]), hetzij niet in het belang van Nederland en de Nederlanders zijn.

Burgers dragen de minister op om het werk te doen waarvoor hem het bestuur is toevertrouwd. Dat is niet het de vissers hun werk onmogelijk maken.  Maar er voor te zorgen dat de vissers een florerende visserijsector in stand kunnen houden en daarmee ook de voedselvoorziening -en voedselzekerheid garanderen. De overheid is immers voor ons door ons ingesteld, en niet over ons.

De overheid dient de door de Nederlanders ten behoeve van de Nederlandse samenleving afgedragen gelden te besteden waarvoor die Nederlanders die afgedragen hebben. Onder meer voor de Nederlandse visserijsector dus. Daarbij komt dat de overheid de ontstane penibele situatie rond de visserij geheel en al te verwijten is. Zonder overheidsingrijpen (boycots ed) was en bleef die sector zo duurzaam, rendabel en bestendig als die al eeuwen is.

Door zijn niet-handelen door de visserijsector de benodigde steun te onthouden en het wel-kapotmaken van de visserijsector, handelt hij niet alleen in strijd met het door hem verleende mandaat, maar maakt hij ook nog eens inbreuk op de eigendomsrechten van de vissers alsmede het recht om hun beroep uit te oefenen.

De minister wordt er op gewezen dat macht aan zich trekken die hem niet gegeven is (usurpatie), niet door God en niet op grond van het (kiezers)mandaat, maakt dat hij zonder bevoegdheid handelt. Voor zo ver de minister denkt dat hij daartoe wel mandaat heeft, dan is dat mandaat door de individuele burgers per direct ingetrokken.

Concreet is de boodschap van de individuele burgers: Ik verbied u de visserijsector de nek om te draaien, en gebied u tot prompte uitbetaling over te gaan van de door de Nederlanders gefinancierde steun aan die vissers. De omvang van de steunbedragen dient zodanig te zijn dat de bedrijfsvoering rendabel kan worden voortgezet.

Tevens dient u per ommegaande de innovatiebudgetten gereserveerd voor de visserijsector -ook die zijn reeds gefinancierd door de Nederlanders- beschikbaar te maken voor de vissers.

Alle burgers in Nederland wordt opgeroepen het verbod te tekenen en de minister per mail te informeren over het intrekken van het aan hem verleende mandaat. Een mandaat dat nooit gestrekt heeft tot het de nek om draaien van de visserijsector. Dat kan via IkDeBurger.nl.

Samen houden we de visserijsector overeind. Samen staan de vissers er niet alleen voor.
Verbied het kabinet de visserijsector de nek om te draaien.

 

Achtergrond Ik, de Burger

Een constatering van dr. Abraham Kuypers inspireerde de initiatiefnemers. “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”.

Rutte citeerde deze constatering in het parlement en bevestigde hiermee dat hij de soevereiniteit van de burger ook kent en erkent. Hij daagde de burger uit te handelen op straffe de dader te zijn van de gepleegde usurpatie door de overheid. Rutte legt de schuld van zijn plichtsverzuim bij de burger. ikdeburger.nl legt die terug waar die hoort: bij de plichtverzuimer zelf.

Ik de Burger is een initiatief van burgers voor burgers met als doel de burger te voorzien van de benodigde kennis om zich te verweren tegen een overheid die buiten het (kiezers) mandaat opereert. De overheid is voor ons, door ons. Niet over ons.

Juridische en spirituele grondslag

Hier kunt u de juridische grondslag achter ikdeburger.nl lezen. De spirituele grondslag vindt u hier.

[1]: Regels overtreden bij verdelen van bijna 19 miljard euro belastinggeld | RTL Nieuws

Einde bericht

Deel dit bericht op social

Persberichten

Burgers verbieden de overheid belastingen op energie te heffen.

Nieuw platform waar burgers de overheid corrigeren lanceert eerste actie. Vandaag lanceert ikdeburger.nl, hét onafhankelijke platform waar burgers de overheid gaan corrigeren. De eerste actie behelst het verbieden van belastingen en heffingen op energie. De komende...

Volg ons

Ik, de Burger, verbied

Belasting op Energie
11201x verboden

Einde visserijsector
13602x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
31068x verboden

Oorlog
14343x verboden

Ik, de Burger, verbied