Al meer dan 3500 burgers verbieden de Wet Publieke Gezondheid te wijzigen

jan 17, 2023 | Persbericht

PERSBERICHT

Al meer dan 3500 burgers verbieden de Wet Publieke Gezondheid te wijzigen.

Ik, de Burger – hét platform waar burgers de overheid corrigeren stelt dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheid dat binnenkort in de Eerste Kamer wordt behandeld in strijd is met fundamentele mensenrechten en afspraken. Op het platform hebben sinds de start van de actie op 11 januari hebben al meer dan 3500 burgers de leden van de Eerste Kamer via ikdeburger.nl verboden om voor de wet te stemmen.

Het voorliggende wetsvoorstel Wijziging Wet Publieke Gezondheid maakt het mogelijk om maatregelen te nemen die niet meer zijn toegesneden op het individu, maar ook collectief kunnen worden toegepast.

Een zorgvuldige belangenafweging in het individuele geval is niet eens meer vereist, en is bij collectieve maatregelen zelfs volstrekt onmogelijk. Hiermee wordt, volgens Ik, de Burger, de hele systematiek van de Wet Publieke Gezondheid onderuit gehaald.

De wet wordt innerlijk tegenstrijdig. Het wetsvoorstel biedt alle ruimte om mensen in categorieën in te delen en als groep te behandelen en te ontrechten. De rechtsbescherming en rechtszekerheid van de individuele burger komt daarmee in gevaar.

Als uw vrijheid u lief is kunt u als burger het verbod aan de leden van de Eerste Kamer om de Wet Publieke Gezondheid te wijzigen, lezen en tekenen op: https://ikdeburger.nl/project/ik-verbied-wijziging-wet-publieke-gezondheid/

Achtergrond Ik, de Burger

Een constatering van dr. Abraham Kuypers inspireerde de initiatiefnemers. “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”.

Rutte citeerde deze constatering in het parlement en bevestigde hiermee dat hij de soevereiniteit van de burger ook kent en erkent. Hij daagde de burger uit te handelen op straffe de dader te zijn van de gepleegde usurpatie door de overheid. Rutte legt de schuld van zijn plichtsverzuim bij de burger. ikdeburger.nl legt die terug waar die hoort: bij de plichtverzuimer zelf.

Ik de Burger is een initiatief van burgers voor burgers met als doel de burger te voorzien van de benodigde kennis om zich te verweren tegen een overheid die buiten het (kiezers) mandaat opereert. De overheid is voor ons, door ons, niet over ons.

Juridische en spirituele grondslag

Hier kunt u de juridische grondslag achter ikdeburger.nl lezen. De spirituele grondslag vindt u hier.

Einde bericht

Deel dit bericht op social

Persberichten

Burgers verbieden de overheid belastingen op energie te heffen.

Nieuw platform waar burgers de overheid corrigeren lanceert eerste actie. Vandaag lanceert ikdeburger.nl, hét onafhankelijke platform waar burgers de overheid gaan corrigeren. De eerste actie behelst het verbieden van belastingen en heffingen op energie. De komende...

Volg ons

Ik, de Burger, verbied

Belasting op Energie
11171x verboden

Einde visserijsector
13589x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
31057x verboden

Oorlog
14234x verboden

Ik, de Burger, verbied