Rondetafelgesprek Minister LNV, vissers, wetenschappers en natuurorganisaties a.s. vrijdag

jan 18, 2023 | Nieuws

In navolging van de actie om het Kabinet te verbieden de visserijsector de nek om te draaien is onderstaande brief opgesteld. Deze is op 18 januari 2023 verzonden naar de minister van LNV, dhr Adema en de volgende organisaties:
Waddenvereniging,Natuurmonumenten,Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting WAD, Stichting De Noordzee, Zuid Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Landschap Noord-Holland, Greenpeace Nederland, Vissersbond.Ministerie van LNV,

Excellentie,

Inmiddels hebben ca 7000 mensen u verboden de visserijsector de nek om te draaien. Dat gebeurde zowel door dat verbod te tekenen op ikdeburger.nl alsook door u dat verbod direct toe te zenden. Het aantal mensen dat dat doet, neemt gestaag toe.

Het betreft hier veelal mensen die de visserij een warm hart toe dragen en bij het ondertekenen van dit verbod geen ander belang hebben dan de zorg voor ons land en dat wat ons land ons land maakte en maakt tot wat het is. Zowel landbouw als visserij, zowel de boeren als de vissers, kunnen niet alleen als de architecten van ons land, ons landschap worden beschouwd maar ook als ruggengraat ervan. En dat is niet van gisteren op vandaag zo, dat is al eeuwenlang. Niemand van ons kan zich denk ik echt voorstellen hoe Nederland er nu uit zou zien als de natuur daar weer haar werkelijk natuurlijke gang zou gaan. Een Nederland zonder dijken, zonder waterbeheer, zonder de tralies ook die nu de eens weidse horizon op land en zee tot landschappelijke gevangenis maken en vogels tot kattenvoer hakken en zeeleven ontregelen.

Mensen die de natuur, het Nederlands landschap werkelijk een warm hart toedragen, zien het met lede ogen aan. Vaak worden ze daarom lid van een organisatie die uitdraagt de Nederlandse natuur, het Nederlands landschap datzelfde hart toe te dragen. Helaas, want van al die clubs amper een ‘piep’ als het om de werkelijke bedreigingen van ons land(schap) gaat.

Wanneer men daar wel van hoort is als het gaat om mensen die Nederland in eeuwen maakten tot wat het is. Dat zijn niet alleen de boeren en de vissers natuurlijk, maar ik beperk me hier even tot hen. Op deze mensen mag de jacht blijkbaar het hele jaar rond en met alle middelen geopend zijn.

Een onverkwikkelijk schouwspel waarbij vergeleken de aanval van een troep hyena’s op een eenzame, gewonde leeuw nog verheffend afsteekt. Welke gieren zich daarna op diens karkas zullen storten, dat is een loterij, maar de postcodes zijn al wel in grote lijnen bekend.

Onze ‘actie’ zag met name (die leek toen het meest urgent bedreigd) op de visserij met de grotere kotters. Die wordt uiteraard al jaren gefnuikt (denk aan de sluiting voor de visserij van de Scholbox en delen Voordelta, gebieden teruggegeven aan de natuur, maar helaas sindsdien gebieden waarvan het ‘dood zijn’ wetenschappelijk is vastgesteld), maar inmiddels dreigt het einde ook voor de garnalenvissers.

Naar wij hebben vernomen vergadert u komende vrijdag met onder meer een aantal organisaties die zich adverteren als met de natuur zeer begaan. En die het beweerdelijke begaan-zijn vertalen in een frontale aanval op de garnalenvissers en -visserij. Zonder oog voor de schade en het leed dat zij daarmee aan richten en zonder dat hun belangen daarbij daadwerkelijk betrokken zijn.

‘Gesubsidieerde gevallen’ met ‘gesubsidieerde belangen’ en voor wat dat betreft schijngestalten van de overheid.

Ikdeburger.nl vindt daar wat van, en wel dat we de overheid (in welke gestalte die zich aan ons voordoet dan ook) voor ons door ons hebben ingesteld, en niet over ons. Dat geldt voor de burgers die tevens garnalenvisser zijn niet minder. Zij zijn de enigen in het overleg aanstaande vrijdag wier belangen geen beweerde maar echte belangen zijn, het belang om in vrijheid en met de natuur hun dagelijks brood te verdienen. Zoals hun families al eeuwen doen. Over bestendig en duurzaam, over economisch, sociaal en ecologisch duurzame visserijactiviteiten gesproken, maar die gedachte zal ook bij u wel opgekomen zijn.

Ik verzoek u hiervan goede nota te nemen.

Voor uw informatie dient tot slot dat deze brief in kopie gezonden wordt aan de organisaties waarmee u vrijdag rond de tafel gaat, uiteraard voor zover bij ons bekend.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

ikdeburger.nl

mr Caroline E. Vonhoff

Deel dit bericht

Lees de grondslagen

Ik, de Burger, verbied