Nieuws

Rondetafelgesprek Minister LNV, vissers, wetenschappers en natuurorganisaties a.s. vrijdag

In navolging van de actie om het Kabinet te vebieden de visserijsector de nek om te draaien is onderstaande brief opgesteld. Deze is op 18 januari 2023 verzonden naar de minister van LNV, dhr Adema en de volgende organisaties:
Waddenvereniging,Natuurmonumenten,Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting WAD, Stichting De Noordzee, Zuid Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Landschap Noord-Holland, Greenpeace Nederland, Vissersbond.

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #1)

Geachte XXX, Nederland is geen democratie maar een constitutionele monarchie met parlementair stelsel. U heeft een eed/belofte gedaan op onder meer de grondwet van die rechtsorde. Die rechtsorde geeft u als (mede)wetgever geen 'vrijbrief' om iedere wet/regel te maken...

Belasting op Energie
11150x verboden

Einde visserijsector
13558x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
30790x verboden

Oorlog
14079x verboden

Juridische grondslag

Spirituele grondslag

Ik, de Burger, verbied