Nieuws

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #3)

Geachte XXX, Dank voor uw antwoord. Geef Caesar wat Caesar toekomt, maar niet alles komt Caesar toe. Een overheid is slechts waarlijk de dienaresse van God als zij binnen Diens gratie opereert. Of en wanneer dat het geval is, is uiteraard slechts binnen de grenzen van...

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #2)

Dank voor uw antwoord, dat wij van een aantal mensen ontvingen. Het verheugt te vernemen dat u uw eed serieus neemt. In die eed is geen plaats voor fractiediscipline of coalitie belang, ook dat verheugt. Het versterkt het al in de eerste email in u uitgesproken...

Rondetafelgesprek Minister LNV, vissers, wetenschappers en natuurorganisaties a.s. vrijdag

In navolging van de actie om het Kabinet te vebieden de visserijsector de nek om te draaien is onderstaande brief opgesteld. Deze is op 18 januari 2023 verzonden naar de minister van LNV, dhr Adema en de volgende organisaties:
Waddenvereniging,Natuurmonumenten,Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting WAD, Stichting De Noordzee, Zuid Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Landschap Noord-Holland, Greenpeace Nederland, Vissersbond.

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #1)

Geachte XXX, Nederland is geen democratie maar een constitutionele monarchie met parlementair stelsel. U heeft een eed/belofte gedaan op onder meer de grondwet van die rechtsorde. Die rechtsorde geeft u als (mede)wetgever geen 'vrijbrief' om iedere wet/regel te maken...

Belasting op Energie
11201x verboden

Einde visserijsector
13602x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
31068x verboden

Oorlog
14343x verboden

Juridische grondslag

Spirituele grondslag

Ik, de Burger, verbied