Nieuws

Genocide begint bij de boer

In dit in december 2014 geschreven stukje wordt de te weinig bekende holodomor beschreven als meest wrede consequentie van het multiculturalisme tot dan toe. Het overlopen van een plaatselijke bevolking met een overvloed aan mensen van elders. Russificatie in het...

Geen eigendom, geen vrijheid!

Een audiotoelichting over eigendom en vrijheid door mr. Caroline Vonhoff. Zonder eigendomsrecht geen vrijheid. De aanval op uw eigendomsrechten door de overheid is daarmee ook een aanslag op uw vrijheid. Zeg daar NEE tegen en verbied het U kunt uw NEE direct via de...

Video – De overheid is voor ons, door ons ingesteld. Niet over ons!

In een boeiend gesprek tussen Max von Kreyfelt en Caroline Vonhoff, de initiatiefneemster van het platform ‘Ik, de Burger’, komt een belangrijk inzicht naar voren. Caroline benadrukt dat mensen lijken te zijn vergeten dat zij de dragers van de soevereiniteit zijn, en...

Reactie op SP of WPG

Onderstaande reactie is geschreven door een burger aan de heer van Dijk van de SP. ------ Geachte Jimmy van Dijk , Allereerst heel erg bedankt voor uw reactie op mijn bericht. U bent tot nog toe de enige die de moeite heeft genomen van alle kamerleden. In uw bericht...

Video interview met Caroline Vonhoff

Bekijk het volledige interview   Tweede aflevering van "De Voorkamer” met Caroline Vonhoff en gepresenteerd door Maurits v. Falkenreck. In dit gesprek wordt het initiatief "ikdeburger.nl” uit de doeken gedaan. Caroline Vonhoff licht het belang van haar initiatief...

Video interview met Caroline Vonhoff

Bekijk het volledige interview   Citaten: “Het huidige VVD-programma? Mao zou er jaloers op zijn. Wel van alles zeggen over en eisen van vissers en boeren, maar niets zeggen over windmolens en baggerwerk… (in o.a. het stikstofdossier). Het slopen van de visserij...

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #3)

Geachte XXX, Dank voor uw antwoord. Geef Caesar wat Caesar toekomt, maar niet alles komt Caesar toe. Een overheid is slechts waarlijk de dienaresse van God als zij binnen Diens gratie opereert. Of en wanneer dat het geval is, is uiteraard slechts binnen de grenzen van...

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #2)

Dank voor uw antwoord, dat wij van een aantal mensen ontvingen. Het verheugt te vernemen dat u uw eed serieus neemt. In die eed is geen plaats voor fractiediscipline of coalitie belang, ook dat verheugt. Het versterkt het al in de eerste email in u uitgesproken...

Belasting op Energie
11164x verboden

Einde visserijsector
13577x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
31047x verboden

Oorlog
14178x verboden

Juridische grondslag

Spirituele grondslag

Ik, de Burger, verbied