Nieuws

Reactie op SP of WPG

Onderstaande reactie is geschreven door een burger aan de heer van Dijk van de SP. ------ Geachte Jimmy van Dijk , Allereerst heel erg bedankt voor uw reactie op mijn bericht. U bent tot nog toe de enige die de moeite heeft genomen van alle kamerleden. In uw bericht...

Video interview met Caroline Vonhoff

Bekijk het volledige interview   Tweede aflevering van "De Voorkamer” met Caroline Vonhoff en gepresenteerd door Maurits v. Falkenreck. In dit gesprek wordt het initiatief "ikdeburger.nl” uit de doeken gedaan. Caroline Vonhoff licht het belang van haar initiatief...

Video interview met Caroline Vonhoff

Bekijk het volledige interview   Citaten: “Het huidige VVD-programma? Mao zou er jaloers op zijn. Wel van alles zeggen over en eisen van vissers en boeren, maar niets zeggen over windmolens en baggerwerk… (in o.a. het stikstofdossier). Het slopen van de visserij...

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #3)

Geachte XXX, Dank voor uw antwoord. Geef Caesar wat Caesar toekomt, maar niet alles komt Caesar toe. Een overheid is slechts waarlijk de dienaresse van God als zij binnen Diens gratie opereert. Of en wanneer dat het geval is, is uiteraard slechts binnen de grenzen van...

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #2)

Dank voor uw antwoord, dat wij van een aantal mensen ontvingen. Het verheugt te vernemen dat u uw eed serieus neemt. In die eed is geen plaats voor fractiediscipline of coalitie belang, ook dat verheugt. Het versterkt het al in de eerste email in u uitgesproken...

Rondetafelgesprek Minister LNV, vissers, wetenschappers en natuurorganisaties a.s. vrijdag

In navolging van de actie om het Kabinet te vebieden de visserijsector de nek om te draaien is onderstaande brief opgesteld. Deze is op 18 januari 2023 verzonden naar de minister van LNV, dhr Adema en de volgende organisaties:
Waddenvereniging,Natuurmonumenten,Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting WAD, Stichting De Noordzee, Zuid Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Landschap Noord-Holland, Greenpeace Nederland, Vissersbond.

Reactie op een reactie van een Eerste Kamerlid (brief #1)

Geachte XXX, Nederland is geen democratie maar een constitutionele monarchie met parlementair stelsel. U heeft een eed/belofte gedaan op onder meer de grondwet van die rechtsorde. Die rechtsorde geeft u als (mede)wetgever geen 'vrijbrief' om iedere wet/regel te maken...

Belasting op Energie
10864x verboden

Einde visserijsector
13384x verboden

Wijzigingen Wet Publieke Gezondheid
30262x verboden

Oorlog
12188x verboden

Juridische grondslag

Spirituele grondslag

Ik, de Burger, verbied