Ik, de Burger, verbied

Ik, de Burger, neem nu mijn verantwoordelijkheid

Ik, de Burger,
neem nu mijn verantwoordelijkheid

De overheid is teugelloos. Ze neemt onbevoegd besluiten en voert die door. De macht van de overheid is -anders dan zij u wil laten geloven- echter niet onbegrensd. Het is de hoogste tijd dat de burger de teugels weer ter hand neemt en de overheid terugbrengt binnen de grenzen van het door u verleende mandaat.

Dit mandaat is door u verleend, en u kunt alleen bevoegdheden mandateren die u zélf heeft, en met dat gegeven is meteen de grens van rechtmatig overheidsoptreden gegeven.

Het is aan u om in geval van onbevoegd overheidsoptreden daaraan een eind te maken. Hetzij door dit onrechtmatig optreden te verbieden, hetzij door rechtmatig handelen te gebieden. Deze site geeft u daar de instrumenten voor.

In drie stappen krijgt u de overheid weer onder controle

Vanaf nu stopt u met vragen, beargumenteren, vechten en  smeken, maar neemt u eigen verantwoordelijkheid om rechtmatig te verbieden en gebieden.

Uw verantwoordelijkheid nemen

Wat u als burger mag, dat is uw bevoegdheid. Deze bepaalt de omvang van het mandaat waarbinnen de houders van de staatsmacht rechtmatig kunnen optreden.

Gebieden en verbieden

Gebied hen uw vrijheid te beschermen en uw rechten te respecteren. Verbied het hen buiten dat mandaat te handelen. 

Nietig verklaren

Bevestig de nietigheid van het overheidshandelen. Bevestig het gebod.